Graag willen wij uw professionele partner zijn, die u financieel en fiscaal begeleidt en adviseert op uw weg naar de toekomst.

Wij vertalen uw bedrijfsmatige of persoonlijke situatie en begeleiden u met raad en daad, zodat u in de toekomst niet voor onaangename verrassingen komt te staan, maar goed bent voorbereid. Wij kunnen niet alleen al uw accountancy-werkzaamheden uitvoeren, maar u ook een compleet inzicht geven in uw bedrijfsvoering door onder andere het verzorgen van begrotingen en liquiditeitsoverzichten. Hiermee helpen we u vooruit te kijken. Fiscale dienstverlening maakt deel uit van ons dienstenpakket. Ook bij het direct en tijdelijk vervullen van een vacature op management niveau bent u bij ons aan het juiste adres. Wij ondersteunen u ook bij gesprekken met intermediairs, zoals banken en notarissen, of de Belastingdienst.
Onderstaand een overzicht van onze diensten.

35 JAAR ERVARING, EXPERTISE & SUCCES

DIENSTEN

Wij bieden ondersteuning ten aanzien van alle facetten betrekking hebbende op Interim Management, advisering op financiële en
fiscale gebieden, administratieve als ook fiscale dienstverlening, financieringen en ondernemersbegeleiding.

Interim Management


Wij kunnen u ondersteunen indien u geconfronteerd wordt met organisatorische en / of HR vraagstukken.
Dit kan op een breed gebied.

We zijn met name gespecialiseerd op:
- Interim Management op directie niveau;
- Interim Management op financieel en economisch gebied;
- Organiseren en begeleiden projecten.

Advisering

Wij kunnen u adviseren en actief ondersteunen op verschillende disciplines binnen de financiële dienstverlening.
Belangrijk voor ons is het creëren van een toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Zo kunnen wij u ondersteunen ten aanzien van onderstaande zaken:
- Ondernemersbegeleiding
- Het samenstellen van ondernemingsplannen
- Bedrijfsstructuur
- Estate planning

Belastingzaken

Wij verzorgen een breed scala aan diensten op fiscaal gebied.

Hierbij kunt u ondermeer denken aan:
- Verzorgen aangifte omzetbelasting, vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, loonbelasting;
- Belasting planning;
- Begeleiding belastingcontroles;
- Advisering diverse fiscale gebieden.

Administratieve Dienstverlening

Wij kunnen u ondersteunen bij:
- Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen;
- Het inrichten van de financiële administratie van uw onderneming;
- Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming;
- Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers;
- Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren, inclusief de benodigde maand-, kwartaal- en jaarrapportages.
- Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
- Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.